Близо 80% от растителните видове отглеждани в Европа имат нужда от опрашване, затова смятам, че е съвсем естествено да има директни плащания за опрашване

Момчил Неков, 13 дни
(OT) Момчил Неков: В новата ОСП трябва да има директни плащания за опрашване, финансово подпомага...