Вероятно съм се зарадил още на кораба на път за Антарктида

Христо Пимпирев, година
Пимпирев пипнал вирус на път за Антарктида