Правителството предлага възобновяване на проекта АЕЦ „Белене“

Правителството одобри доклад на министъра на енергетиката, в който са разгледани конкретни предложения, свързани с възможностите за реализация на активите по проекта за изграждане на АЕЦ Белене, в това число и отделяне на активите и пасивите за проекта в отделно юридическо лице.

Повече за profit.bg