По-малко университети, по-малко проблеми. Дали?

Темата накратко- Интересът към българското висше образование намалява, а парите към държавните университети се увеличават- Едно радикално решение на част от проблемите обаче предизвика смут Българското висше образование има много проблеми, но в последните няколко години освен качествени те стават и количествени. Студентите намаляват, а броят на висшите учебни заведения расте. Причините са няколко - ниско качество на образованието, достъпен механизъм за кандидатстване в...

Повече за capital.bg