(OT) Момчил Неков подкрепя опростяване на правилата за използване на географските означения

OT 11:47:01 11-07-2018 NS1145OT.005 Момчил Неков - офис Момчил Неков подкрепя опростяване на правилата за използване на географските означения Брюксел, 11 юли 2018 г. - "Подкрепям в голяма част направените предложения за опростяване на правилата за използване на географските означения". Това заяви евродепутатът от Групата на прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП Момчил Неков по време на обсъждане в Комисията по земеделие и развитие на селските райони към ЕП на предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти, (ЕС) щ 1151/2012 относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни.

"Европейските географски означения са символ за качество и биват разпознати на все повече места. От вече над 3 години работя активно по популяризиране на схемите на географските означения в България и в Европа", заяви Неков. "Една от най-големите трудности безспорно е събирането на доказателства, че продуктът произхожда от определен географски регион. Приветствам предложението на Европейската комисия /ЕК/ това изискване да отпадне, защото вместо да помага на производителите да имат по-бързо видимост, те биват задължавани в търсене на подобен вид доказателства, а това ги ангажира с допълнителни ресурси - финансови и времеви.

А основното им призвание е да запазят и създават поминък в с...

Повече за bta.bg