(OF) София

Колегиумът на европейските комисари и министрите от българското правителство ще заседават заедно в Националния дворец на културата в София. Комисари и министри ще обсъждат на три срещи въпроси в областите: външни работи, сигурност и отбрана, миграция и правосъдие; приобщаваща и стабилна Европа, близка до гражданите; конкурентна, иновативна и дигитална Европа. Основни докладчици ще са заместник-министър председателите Екатерина Захариева и Томислав Дончев и министър Лиляна Павлова.

Повече за bta.bg