Корпорациите в САЩ вече не плащат повече от малките фирми

По-високите възнаграждения, които американците бяха свикнали да получават от големите компании в страната, са се свили драстично през последните няколко години.

Повече за profit.bg