(IR) ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 13:23:31 14-06-2018 PP1321IR.009 ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 5086-ЕП/МИ ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Р Е Ш Е Н И Е номер 5086-ЕП/МИ София, 14 юни 2018 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Стара Загора, област Стара Загора, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. и от изборите за общински съветници и за кметове през 2015 г.

Постъпило е писмо с вх. номер МИ-06-29988 от 12.06.2018 г. от Живко Тодоров - кмет на община Стара Загора, с искане за разрешаване отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. и от изборите за общински съветници и за кметове през 2015 г., във връзка с писмо номер МИ-06-297 от 22.05.2018 г.

на ЦИК. Съгласно Решение номер 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК. Изборните книжа и материали от различните видове избори се съхраняват в помещението до произвеждане на следващите избори от същия вид, а от референдумите - в срок от 5 години от произвеждането им, след което се предават за постоянно съхранение в отдел "Държавен ...

Повече за bta.bg