Езикова полиция - Контрол и Управление на Речта

Мине се, не мине и от лагера на Обединените патриоти излизат с някое важно, смислено и решаващо за бъдещето на България предложение, което да промени изцяло живота на хората към по-добро. Понякога ще е връщане на казармата, друг път ще е налагането на тишина в най-парти курорта на България, трети път ще преименуват някое и друго старо турско име. Въобще важни дела.

Сегашният им порив е за запазване (или възвръщане) на чистотата на българския език с глоби до 2000 лв. за онези грешници, които си позволяват да допускат правописни, граматически и пунктуационни грешки в официалните държавни документи и сред доставчиците на медийни услуги.

Сега жаргонното grammar nazi (граматически нацист - епитет, обозначаващ тези хора, които изключително стриктно спазват и изискват от другите да спазват езиковите правила и норми) ще придобие съвсем ново значение...

Проектозаконът на Обединените патриоти предвижда да се създаде нещо като "езикова полиция" - Съвет за българския език, който да следи дали институции, издателства, печатащи учебници, доставчици на медийни услуги и т.н. спазват всички книжовни норми и правила. Ако съдим от закона - нещо като СЕМ, ама за проверка на чистотата на българския език. А който не спазва (и бъде хванат) - глоба от 100 до 2000 лв.

в зависимост от тежестта на провинението и това кой е допуснал грешките.

Повече за webcafe.bg