ЕК запази оценката си за растежа на България от 3.8%, но я повиши за инфлацията до 2%

ЕК запази оценката си за растежа на България от 3.8%, но я повиши за инфлацията до 2%
Фото: www.mediapool.bg

Без промяна остава лятната междинна икономическа прогноза на Европейската комисия (ЕК) за България. Очакваният икономически растеж е 3.8 на сто през тази и 3.7 на сто през следващата година. Основен двигател ще бъде местното търсене на стоки и услуги. Положителните развития на пазара на труда и планираното увеличение на заплащането в публичния сектор ще подкрепят продължаващия растеж на частното потребление.

Очаква се ръстът на инвестициите също да остане силен през прогнозирания период, основно заради възстановяване усвояването на европейските фондове, но и заради по-силните инвестиции в частния сектор. В същото време обаче се очаква приносът от нетния износ към БВП да бъде отрицателен. Макар че стабилното външно търсене би трябвало да подкрепи растежа на износа, силното местно потребление и инвестиции означават, че вносът ще продължи да е по-голям от износа.

Ценовият натиск се е засилил през пролетта в резултат на по-голямото поскъпване на петрола и вторичните ефекти от цените на храните. Регулираните цени също са нараснали значително през същия период. Това ще ускори инфлацията с 2% през 2018 г., но ще се забави леко до 1.8% през 2019 г. За сравнение, в предишната си прогноза ЕК очакваше инфлация от 1.8% и през двете години. Този модел се дължи основно на силния базов ефект при енергийните продукти, докато увеличението в реалните доходи би трябвало да подкрепи потребление...

Повече за mediapool.bg