(BO) Кметът на Пловдив даде старт на проект за подобряване на градската среда

Пловдив, 12 юли /Таня Благова, БТА/ Кметът на Пловдив Иван Тотев даде старт на проект "Подобряване на градската среда в община Пловдив" по ОП "Региони в растеж" на обща стойност 17 милиона лева. Проектът обхваща огромна част от централната градска част от бул."Княгиня Мария Луиза" до река Марица, и е разделен на три етапа, които се изпълняват от три фирми. Предвижда се реконструкция на тротоари около площад "Александър Малинов", монтиране на енергоспестяващо улично осветление, озеленяване и благоустрояване на прилежащите зелени площи.

Втори изпълнител ще рехабилитира седем улици с прилежащите им тротоари и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление в Първа градска част - юг. А трета фирма ще извърши благоустрояване, озеленяване, паркоустройство, изграждане на детски площадки по южния бряг на р.Марица. Както и рехабилитация и реконструкция с въвеждане на енергоспестяващо улично осветление на бул. "Марица -юг" в зоната от бул.

"Цар Борис III Обединител" до бул. "Източен". На места ще бъде премахван калдъръм, който ще се използва за улиците в Стария град, а на негово място ще се поставя паваж. Паважната настилка от бул. "Марица - юг" ще бъде заменена с асфалтова. "Това е една от зоните на града, която силно се нуждаеше от ремонт. С този проект, в тази зона се влагат много средства и се надяваме след приключването му да имаме кардинално различен изглед", каза Иван Тотев.

То...

Повече за bta.bg