Време е да се опълчим на един от най-циничните похвати във футбола

Време е да се опълчим на един от най-циничните похвати във футбола

0 прегледа

Когато спортът се променя, не трябва ли и правилата да бъдат адаптирани според промените?

Това, струва ми се, е фундаменталният въпрос относно така разпространените "тактически фаулове" във футболната игра.

Терминът е навлязъл като понятие и употреба и е нещо сякаш толкова основно за футбола, колкото и например високата преса - макар че пресата не е против правилата и изисква физически и умствени способности, докато тактическото нарушение е нещо цинично, грубо и изисква само някое препъване, дърпане или друго непозволено действие без дори опит за честна игра.