Антимонополната комисия отхвърли идеята за минимални цени в хотелите

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) смята, че евентуалното въвеждане на минимални цени за хотелско настаняване ще ограничи ценовата конкуренция между хотелите.Антимонополният регулатор се произнесе по темата по искане на Министерството на туризма.Минималните цени не могат да бъдат гаранция нито за качество, нито за спазване на изискванията за съответната категория хотели, нито, че хотелиерите биха инвестирали тази допълнителна печалба в...

Повече за dnevnik.bg