А. Трифонов: Стратегията за развитие на концесиите - поредната само на хартия

Националната стратегия за развитие на концесиите може да се окаже поредната стратегия, която ще остане на хартия. Причината е, че в съответствие със Закона за концесиите министерствата и общините трябва да разработват годишни планове за концесии и да предприемат действия по концесиониране само ако концесията е заложена и одобрена в плана от Координационния съвет при Министерския съвет.

"В предложенията за концесии трябва да се отбележи дали ще има задължения за заплащане към концесионера и съответния размер, за да може да се предвиди това в държавния бюджет за срока на концесията", посочва финансовият консултант в статия, специално за Investor.bg.

„От друга страна, това изисква от публичните партньори – министерствата и общините да извършат прединвестиционни проучвания, за което е нужно време, процедури за изпълнител и финансови средства. За общините това е непоносимо, тъй като 2/3 от тях разчитат на субсидии и трябва да спазват ограниченията в Закона за общинския дълг. В бюджетите, с изключение на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, не са предвидени такива средства, което води до извода, че параметрите на концесиите ще бъдат измислени“, коментира Трифонов.

Той е на мнение, че при концесиите ще продължи да господства корпоративният/частният, а не общественият интерес и напомня, че сега за контрол на концесиите от държавния апарат се харчат около 1,5 мл...

Повече за investor.bg