Доклад: Прокуратурата е прекратила повечето случаи на съмнения за измами с еврофондове© actualno.com

Доклад: Прокуратурата е прекратила повечето случаи на съмнения за измами с еврофондове

0 прегледа

Някои управляващи органи в България са класифицирали неправилно специфични рискове от измама с еврофондовете като ниски и следователно не са приложили към тях допълнителни процедури за контрол, сочи доклад на Европейската сметна палата, съобщи БНР. Отчита се, че 60 на сто от проверените случаи на съмнения за измами са били отхвърлени или прекратени от прокуратурата. Както АФКОС (дирекцията на МВР "Защита на финансовите интереси на Европейския съюз"), така и управителните органи не изв