АПИ пусна поръчката за ремонт на 126 км второкласни и третокласни пътища© economic.bg

АПИ пусна поръчката за ремонт на 126 км второкласни и третокласни пътища

0 прегледа

Агенция „Пътна инфраструктура“ пусна обществената поръчка за ремонт на 126 км второкласни и третокласни пътища. Общата индикативна стойност на поръчката е 95.3 млн. лв. без ДДС, като е разделена в шест обособени позиции. Проектите ще кандидатстват за финансиране от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., при спестен финансов ресурс по програмата.

Основен ремонт ще бъде направен на пътя Русе-Кубрат (47 км), Поликраище-Елена-Сливен (27 км), Полски градец-Тополовград-с. Устрем (23 км),