Демографското чудо на община Маджарово: Ръст на населението с 15% за година!

0 прегледа

Детайлният прочит показва много интересни тенденции в отделните общини и области.

Демографското чудо на годината е община Маджарово в област Хасково, с ръст на населението от 15% за година или с 309 души до 2025 човека. За сравнение - през 2017 г. населението в общината намалява с 9 човека. Рязката промяна в демографската картина е достойна за журналистическо разследване, защото отзад със сигурност се крие нещо интересно.

Все още няма данни за имиграцията през 2018 г., но през 2017 г. 6 хил. турски граждани придобиха българско гражданство. Възможно е и през 2018 г. това да е причина за подема на броя население в община Маджарово, както и в почти всички общини с турско малцинство.