България и Сърбия ще изпълняват съвместни проекти за устойчив туризъм, за подпомагане на младежите и за опазване на околната среда

0 прегледа

България и Сърбия ще изпълняват съвместни проекти за устойчив туризъм, за подпомагане на младежите и за опазване на околната среда, финансирани по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България - Сърбия 2014-2020 г.

Днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова и министърът за европейска интеграция на Република Сърбия Ядранка Йоксимович връчиха договори за субсидия, финансирани в рамките на Втората покана за подаване на проектни предложения по Програмата.