МВР осигурява достъп до ЕЕН 112 на хора със слухови и/или говорни увреждания© actualno.com

МВР осигурява достъп до ЕЕН 112 на хора със слухови и/или говорни увреждания

0 прегледа

Днешният 11 февруари е обявен за Европейски ден на Единния европейски номер за спешни повиквания 112 със Съвместна тристранна декларация на ЕК, Европейския Парламент и Съвета от 2009 г. и се чества официално в страните-членки от Общността. По този повод днес от МВР представят начина на приемане и предаване на постъпил на телефон 112 сигнал от човек със слухово и/или говорно увреждане. Осигуряването на достъп на хора със слухово и/или говорно увреждане до спешния телефон чрез приложение за смарт